Hormien saneeraus hormisaneerausmassalla

Hormisaneerausmassa on tulenkestävä massa hormien tiivistämiseen sisältäpäin. Se on amorfinen kalsium-silikaattipohjainen, hydraulisesti sitova ja kemiallisesti kestävä sivelymassa, joka on helposti asennettavissa rakenneaineisiin savuhormeihin.

Hormex Ceramic T600 testattu

Lue lisää

Ilmapallomassaus välineet

Lue lisää

Hormex jäänesto hormisaneerausmassoille

Lue lisää

Hormimassaus

(vanhan tiilihormin/rakenneainehormin kunnostaminen)

Hormex ceramic -tyyppihyväksytty T600 keraaminen hormisaneerausmassa on nokipalon kestävä. Suomessa kehitetty.

Hormimassaus tulee aiheelliseksi silloin, kun tiilihormit ovat rapautuneet ja aikansa eläneet Suomen vaativassa ilmastossa, usein jopa ilman piipunhattua. Vanhat tiilihormit ja rakenneaineiset hormit jäävät usein remonteissa korjaamatta, koska kukaan ei näe niiden kuntoa, toisin kuin esimerkiksi vesijohtoputkien kuntoa seurataan taloissa, mutta ilma-/savuhormien kunto saattaa jäädä huomiotta.

Suuri paloturvallisuusriski piilee vanhoissa hormeissa, varsinkin talvella, kun tulisijat ovat kovassa käytössä.

Omakotitaloissa, rivitaloissa, kerrostaloissa, mökeissä ym. on kaikissa sama ongelma: hormit jäävät vaille asianmukaista huoltoa ja korjausta. Jopa 1980-luvulla rakennetuissa taloissa on hormit monesti korjauksen tarpeessa.

Esimerkiksi linjasaneerauksissa, kun tehdään putkiremontti kerrostaloon, hormeille tehdään usein vain IV-putsaus, mikä ei kunnosta rikkinäisiä hormeja. Itse asiassa linjasaneerauksen yhteydessä rikotaan olemassaolevia ilmanvaihtohormeja, kun pystyputkilinja avataan hormistossa. Nätti putkiremontti tuli tehtyä, usein jopa ennätys ajassa, mutta mahdollisesti samalla talon hormisto kärsi jopa siinä määrin, että koko talo onkin putkiremontin jälkeen samaa paloaluetta.

Hormimassaus (keraaminen liukuvalu ilmapallomenetelmällä, Hormex Ceramic - keraaminen hormisaneerausmassa) sopii erinomaisesti vanhoille tiili-/ rakenneainehormeille, erityisesti takka-, leivinuuni- sekä ilmanvaihtohormeille. Hormimassaus ilmapallolla ei pienennä hormin pinta-alaa. Näin veto pysyy hyvänä ja savupiipun rakenne lujittuu entisestään ja kestää taas kymmeniä vuosia kovaa käyttöä. Hormimassauksen jälkeen on syytä laittaa myös piipunhattu, sillä näin saadaan hormi suojaan sateelta ja tuiskulta. Kuiva hormi edistää aina vetoa sekä pidentää hormin käyttöikää. Hormimassaus ilmapallomenetelmällä mahdollistaa hormin massauksen katolta. Usein vältytään huoneistoon tehtäviltä työaukoilta ja näin vältytään ikäviltä ja suuritöisiltä suojauksilta sekä siivouksilta. Ilmapallomassaus laittaa samalla hormin rakenteen kuntoon ja nurkkien pyöristyessä vetokin huomattavasti paranee. Hormex Ceramic -massalla ja ilmapallomenetelmällä pystytään kunnostamaan myös vanhat harkkohormit, koska Hormex Ceramic -massa on myös samalla tavalla keraaminen rakenteeltaan kuin harkkohormin sisäputket.

Ilmahormit massataan myös Hormex Ceramic - massalla.

Hormex Ceramic -hormimassa sopii erinomaisesti kerrostalojen, rivitalojen ja omakotitalojen ilmahormien kunnostamiseen. Hormimassauksen ilmapallomenetelmällä tulee tasalaatuinen ja sileäpintainen hormi, joka pyöristää hormin nurkat. Tällöin veto paranee ja hormista tulee tiivis sekä paloturvallinen. Vanhoissa painovoimaisissa kerrostaloissa on paljon hormeja, jotka kaipaavat kunnostusta, etenkin linjasaneerauksen yhteydessä. Vanhan kerrostalon rakenteet on tehty ennen niin, että on hengittävät rakenteet, joten Hormex Ceramic -ilmahormimassa sopii erinomaisesti hormikorjaukseen kerrostalokohteisiin.

Museorakennuksissakin hyväksi todettu Hormex Ceramic -hormimassa takaa vuosiksi eteenpäin ehjän ja tiiviin hormin, alkuperäisiä rakennusmateriaaleja ja rakennustapaa kunnioittaen.

Rakenneaineisen hormin massauksen edut:

  • Nopein ja edullisin hormipinnoitusmenetelmä kerrostaloihin, joissa on paljon hormikantaa.
  • Kondenssivedet  ja sadevedet eivät mene asuntoon asti, vaan imeytyvät rakenteisiin ja kuivuvat kuten ennenkin.
  • Hormin pinta-ala pysyy maksimaalisena ja toimivuus paranee aina.

Yhteydenottopyyntö

Jätä tietosi tällä lomakkeella niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Kirjoita lisätietoja kohtaan mitä asia koskee. Kiitos.

Yhteydenottolomake

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Hormex Oy (0974605-2)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Markku Kaunismäki
040 7272722
markku@hormex.fi

Henkilörekisterin nimi

Hormex Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käyttää niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Hormex Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
markku@hormex.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna