Meiltä Fitfire+ -menetelmä ilmahormien sukitukseen

Myymme edistyksellistä Fitfire+-ilmahormien sukitusmenetelmää, jonka avulla pystyt toteuttamaan ilmahormien sukitukset asiakkaillesi on nopeasti, helposti ja siististi. Fitfire+ -menetelmän avulla saat tehtyä hormista tiiviin, yhtenäisen ja saumattoman ilman purku- tai muuraustöitä. Fitfire+ -menetelmä sopii sekä muuratuille että betoni-, kevytbetoni-, kipsi- ja asbestisementtikanaville. Olemme yksi maan vanhimmista sukitusmenetelmiä myyvistä yrityksistä, joten voit luottaa ammattitaitoomme.

Fitfire+ -menetelmällä tehty ilmahormien sukitus parantaa yleensä vuorattujen hormien vetoa merkittävästi, sillä sisäpinnasta tulee erittäin tiivis ja sileä. Menetelmää käytetään erityisesti linjasaneerausten yhteydessä, joissa vanhat hormit tiivistetään nykymääräysten mukaisiksi. Vanhan hormin koko säilyy lähes muuttumattomana.

Ilmahormien sukitukselle 30 vuoden takuu

Fitfire+ -sukituksessa ilmanvaihtokanavaan vedetään taiteltu vuorausletku, joka paisuu muotoonsa höyryn avulla ja puristuu hormin reunoihin tiiviisti. Tiivistesukka tiivistää tehokkaasti vuotavat saumat ja kanavien väliset reiät muodostamalla kanavaan oman painonsa kannattavan vuorauksen. Samalla hormien paloturvallisuus paranee.

Ilmahormien sukituksen Fitfire+ -menetelmällä voi tehdä vain yritys, jolla on menetelmän vaatima osaaminen. Fitfire+ -sukitus on ETA-hyväksytty ja sillä on 30 vuoden takuu. Tarvittaessa voimme opastaa asiakkaitamme asennuksissa.

Menetelmän edut:

 • Nopea, helppo ja siisti asennus ilman purku- ja muuraustöitä
 • Tiivis, saumaton ja yhtenäinen hormi (luokka E)
 • Itsekantava rakenne, ei lisätuen tarvetta
 • Sileä sisäpinta nopeuttaa savukaasujen kulkua
 • Ei pituusrajoituksia
 • Paksumpi ainevahvuus kuin perinteisillä materiaaleilla
 • Täysin korroosion ja kondensaatin kestävä

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Savuhormien sukitus

Meiltä saat tarvikkeet ja tietoa myös savuhormien sukitukseen. Savuhormien sukitus tehdään HT 1000° -menetelmällä, jolla vanha savupiippu saadaan tiiviiksi ja lämmönkestäväksi. Se sopii esimerkiksi muurattujen piippujen korjaamiseen, kun kohdetta ei voida muurata uudelleen. Yli 1 000 °C lämpötiloja kestävä HT 1000° -menetelmä on turvallinen, sillä se säilyttää ominaisuutensa muuttumattomina.

HT 1000° -menetelmässä käytetään lämpökovettuvaa, palonkestävää putkisukkaa, joka korjaa hormit pysyvästi. Putkisukka asennetaan kunnostettavaan hormiin, minkä jälkeen se täytetään ensin paineilmalla ja sitten höyryllä. Koska sukka mukautuu täydellisesti vanhan hormin sisäpintaan pienentämättä hormin poikkipinta-alaa, sen avulla voidaan korjata pienetkin halkeamat. HT 1000° muodostaa hormin sisäpintaan uuden kerroksen, minkä ansiosta hormista tulee täysin savu- ja lämpötiivis.

Tärkeimmät ominaisuudet

 • Mukautuu täysin olemassaolevan hormin poikkileikkaukseen (pyöreä, soikea, kolmio, suorakulmio)
 • Sisäputkien halkaisijat 100–600 mm
 • Jopa 1 000 °C:n lämpötilaan sopiva
 • Estää tehokkaasti syttymistä ja palon leviämistä
 • Täysin palamaton A1-luokan materiaali
 • Lämpöä eristävä
 • Happamia ja emäksisiä aineita kestävä

Pyydä tarjous

Yhteydenottopyyntö

Jätä tietosi tällä lomakkeella niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Kirjoita lisätietoja kohtaan mitä asia koskee. Kiitos.

Yhteydenottolomake

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Hormex Oy (0974605-2)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Markku Kaunismäki
040 7272722
markku@hormex.fi

Henkilörekisterin nimi

Hormex Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käyttää niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Hormex Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
markku@hormex.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna