Terässavupiippu Hormex Nova SM

TAKUU 15 VUOTTA

Kattava terässavupiippujärjestelmä, jossa eristeenä tulenkestävä mineraalieriste. Hormex Nova SM -terässavupiippu soveltuu kaikille polttoaineille (öljy, kaasu, kiinteä) sekä monenlaiseen käyttötarkoitukseen, kuten takkoihin, kiukaisiin, kondensoiviin kaasu- ja öljylaitteisiin, sekä teollisuuteen. Alhaisille lämpötiloille, kuten esim. kondensoiville kattiloille, tulevat moduulien mukana erikoistiivisteet.

Kyseinen hormityyppi soveltuu kaikkiin kohteisiin ja koko valitaan käyttötarkoituksen mukaan. Hormin ulkovaipan vaihtoehtoina ruostumaton teräs tai polttomaalaus valittuun RAL-sävyyn. Teräksinen savupiippu kestää!

Hormex Nova SM

Saunapiippu / kaminapiippu

Terässavupiippu pähkinänkuoressa:

 • Siro, kevyt piippu ja siisti lukituspanta
 • Erittäin helppo asennus
 • Ei vaadi suurta työaukkoa läpivienneissä
 • Pikakierreliitos ja pikalukituspanta
 • Testattu ja turvallnen (CE-merkitty)
 • Monipuoliset liitäntäkappaleet: kulmakappaleet, T-haarat, kondenssiastiat jne.
 • Kaikkiin kohteisiin ja kaikille polttoaineille
 • Erittäin korkealaatuinen terässavupiippu

Nopein ja siistein terässavupiippu asentaa

Homex Nova SM -terässavupiippu on markkinoiden ylivertainen ykkönen asennushelppoudessa ja työnjäljen siisteydessä. Hormiliitosten pikalukitusjärjestelmä (pikakierreliitos) ja pikalukituspanta tekevät asennuksesta erittäin nopeaa. Moduulien villatilojen päät ovat suljetut ja saumat laserhitsatut, jolloin eristeisiin ei pääse kosteutta. Tämä helpottaa myös asentamista, koska eristeet pysyvät paikoillaan, ja työn jälki on välittömästi siistiä ja viimeisteltyä. Hormit asennetaan urospää ylöspäin, jonka päälle liitetään naaraspää alaspäin, ja liitos kiinnitetään yhteen lukitusvanteella. Näin savupiippu on tiivis ja tukeva. Asennus on nopea, helppo ja siisti.


Savupiipun rakenne

Hormex Nova SM -terässavupiipun sisäputki on haponkestävää terästä ja ulkokuori ruostumatonta terästä. Tulenkestävä mineraalivillaeriste on kierrepuristettu terässavupiipun sisään. Kierrepuristus mahdollistaa normaalia paremman eristetiheyden. Kuumenevia sidosaineita tai hartsia ei tarvita. Tämän johdosta Hormex Nova SM -terässavupiippu on normaalia teräspiippua sirompi. Hormin seinämän vahvuus on 25 mm ja suojaetäisyys palaviin rakenteisin 50 mm.


Terässavupiippujen kokovaihtoehdot

Hormex Nova SM -terässavupiippua on saatavissa vakiokokoina (mm) Ø100, Ø130, Ø150, Ø180, Ø200, Ø250, Ø300, Ø350 halkaisijoilla. Isommat koot tilaustuotteina. Savupiippujen suorien jaksojen pituudet ovat 120–1500 mm.


Läpivientimoduli

Terässavupiippujärjestelmään kuuluu myös eristetty läpivientimoduuli jäähdyttävällä ilmakierrolla. Moduuli on testattu jopa 1m eristepaksuudelle. Läpivientimoduulin suojakaulukset estävät esim. puhallusvillan pääsyn moduulin sisään. Katto- ja seinäläpivientimoduulin toimivuus on osoitettu Tampereen Teknillisen Yliopiston palolaboratorion testeissä toimivaksi ja erittäin paloturvalliseksi.

Ota yhteyttä

Yhteydenottopyyntö

Jätä tietosi tällä lomakkeella niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Kirjoita lisätietoja kohtaan mitä asia koskee. Kiitos.

Yhteydenottolomake

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Hormex Oy (0974605-2)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Markku Kaunismäki
040 7272722
markku@hormex.fi

Henkilörekisterin nimi

Hormex Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käyttää niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Hormex Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
markku@hormex.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna