Hormex Nova SM

Eristetty järjestelmäterässavupiippu. Myös kondensoiville laitteille.Hormex Nova SM järjestelmäsavupiippu

YLEISESTI

Nova SM tuoteryhmä on kattava lukuisine halkaisijoineen ja osineen. Patentoidulla kierrettävällä lukitusliitoksella. Nova SMon helppo asentaa. Jaksojen välisissä liitoksissa siisti ja siro, mutta tukeva lukituspanta. CE merkitty Nova SM on testattu standardien vaatimusten mukaan ja myös erikseen suomalaisiin olosuhteisiin (Tampereen teknillinen yliopisto palolaboratorio).

TUOTEKUVAUS

Nova SM on teräksestä valmistettu kaksoisseinämäinen eristetty järjestelmäsavupiippu. Täysin hitsattu tiivis rakenne ja erittäin sileä sisäpinta yhdistettynä korkean tiheyden omaavaan A1 luokan eristeeseen muodostaa hyvät veto-ominaisuudet ja soveltuu hyvin myös korkeisiin lämpötiloihin. Nova SM on suunniteltu asennettavaksi rakennuksen sisätiloihin ja/tai ulkopuoliseen asennukseen. Ylipaineisissa ja/tai kondensoivissa laitteissa, joissa savukaasulämpötilat eivät ylitä 200C paine luokassa P1 (200 Pa), Nova SM:ää käytetään tiivisteen kanssa.

Nova SM:n savupiippu-osien molemmissa päissä on kierreliitos, jolla ne liitetään toisiinsa nopeasti ja helposti. Liitosten kierreurien määrä, määräytyy piipun halkaisijan mukaisesti. Lukitus varmistetaan kiertävällä kiristysliikkeellä. Lopuksi liitos viimeistellään jokaisen osaan kuuluvalla lukituspannalla. Liitos kestää asennettaessa osan roikottamisen. Viimeisen tuennan jälkeen vapaasti seisova osuus on maks. 3,0m. Kuva liitoksesta ja kuinka toimia eri kokoisia savupiippuja asennettaessa löytyy asennusohjeesta sivulta xx.

Nova SM sisäputki on valmistettu korkealaatuisesta AISI 316L teräksestä (1.4404:X2CrNiMo 17-12-2) ja ulkokuori AISI 304 (1.4301:X5CrNiMo 18-10-2) teräksestä. Savupiipun kuorien välissä oleva 25mm A1- luokan eriste kierrepuristetaan valmistuksen yhteydessä kierreliitosten kanssa tiiviiksi kokonaisuudeksi täyttäen koko välitilan. Eriste ei sisällä kuumenevia tai palavia sidosaineita. Liitosmenetelmä takaa sisäputken liikkuvuuden koko savupiipun osuudelta lämpötilojen vaihdellessa, näin ollen ei tarvita muita komponentteja lämpölaajenemisen varalle.

JÄRJESTELMÄ

Nova SM järjestelmäsavupiippua valmistetaan kahdeksaa eri halkaisijaa välillä 100mm-355mm. Soveltuu öljylle, kaasulle ja kiinteille polttoaineille, jotka toimivat alipaineisissa/kuivissa (D) olosuhteissa tai joissa positiivinen ylipaine ei ylitä 40Pa kuten määritelty N1 mukaisesti, lämpötilaluokissa T250-T600. Kondensoiville (W) / ylipaineisille laitteille, joissa savukaasujen lämpötilat eivät ylitä 200C maksimaalisessa ylipaineessa 200Pa (P1), on estettava tiiviste jaksojen väliin, kts. asennusohje. Kondensoivia laitteita liittäessä on huomioitava, että liitoskanavan kaltevuus tulee olla 3 astetta ja optimaalisesti 5 astetta. Mikäli kattilaa ei ole suunniteltu siten, että kondenssivesi juoksutetaan takaisin kattilaan poistettavaksi, pitää juoksutusosa sisällyttää savupiippujärjestelmään, varmistaakseen kondenssiveden poiston. Nova SM:ssä on T-jaksoja ja käyriä 3 asteen ja 5 asteen kaltevuuskulmassa helpottamaan asennusta.

TUET

Seinätukia on saatavilla pystysuorille ja ei-pystysuorille (kulma/vaaka), sisä- ja ulkopuolisille asennuksille. Seinätuella savupiipun ja seinän väliin jää vakiona 50mm. Pidennyskappaleet mahdollistavat 100mm suojaetäisyyden, kts. asennusohje.

KATTOTUKI

On suuniteltu tukemaan piippua pystysuunnassa.

A Liitospäiden erottaja

Liitoksen erottaja on 1mm uloke, joka mahdollistaa tuulettumisen liitosten välissä. Tämä rajoittaa lämmön johtumista liitoskohdassa ja estää kapillääristä kosteutta.

B Tiiviste

Nova SM järjestelmäsavupiipun tiivistenauha, sovitetaan sisäputken uraan kuvan mukaisesti. Tiivistenauha mahdollistaa savupiipun asennuksen jopa 200 Pa kondensoivaan ylipaineiseen laitteeseen, kun jatkuva lämpötila on max 200C (P1 luokitus SFS-EN 1856-1). Käyttö korkeimmissa paineluokissa, tiedustele soveltuvuutta Hormex Oy:n neuvonnasta.

C Liitos

Nova SM liitoksessa on useita lukkiutuvia uria. Kierrettävä lukitusmenetelmä mahdollistaa savupiipun nopean asennuksen. Yhdessä Nova SM tuentaosien kanssa, on mahdollista asentaa 3,0m savupiippuosuus vapaasti seisovana viimeisen tuennan jälkeen. Kts. asennusohjeet.

D Lukituspanta

Lukituspanta varmistaa liitoskohdan ja on erittäin helppo kiinnittää ilman työkaluja. Tämä nopeuttaa huomattavasti asennusta.

Jaksojen liittäminen

Liitos tehdään sovittamalla naaraspuoli urospuolen päälle ja kiertämällä myötäpäivään osat toisiinsa, jonka jälkeen lukituspanta kiristetään ja lukitaan liitoksen ympärille, varmistamaan lukitusta.

Hyväksynnät

Nova SM on CE-merkitty SPS-EN 1856-1 mukaisesti. Nova SM on saanut hyväksynnän ”Loss Prevention Council for fire resistance. A fire resistance of two hours can be achieved in accordance with the stability and integrity criteria of BS 476: Part 20 of duct type B” Toimivuus suomalaisissa olosuhteissa (paksut eristetyt katto- ja seinäläpiviennit) on osoitettu toimivaksi Tampereen Teknillisen Palolaboratorion lisätesteissä 2012.

Laatu

Jokainen osa on valmistettu sertifikaatti No FM557622 mukaisesti, jota British Standards BS EN 9001:2008 hallinnoi, sertifikaatin mukaan SLF on oikeutettu CE hyväksyntään tehtaan sisäisen laadunvalvontasopimuksen FPC mukaisesti (direktiivi 89/106/ETY)