Hormex Nova SM yleisesti

Nova SM -tuoteryhmä on kattava lukuisine halkaisijoineen ja osineen, patentoidulla kierrettävällä lukitusliitoksella. Nova SM on helppo asentaa. Jaksojen välisissä liitoksissa on siisti ja siro, mutta tukeva lukituspanta. CE-merkitty Nova SM on testattu standardien vaatimusten mukaan ja myös erikseen suomalaisiin olosuhteisiin (Tampereen teknillinen yliopisto palolaboratorio).

Suorat jaksot

Sovitusosat

Kulmakappaleet

Jaksojen komponentit

Piipunhatut

Hormex Nova SM – Tuotekuvaus

Nova SM on teräksestä valmistettu kaksoisseinämäinen eristetty järjestelmäsavupiippu. Täysin hitsattu tiivis rakenne ja erittäin sileä sisäpinta yhdistettynä korkean tiheyden omaavaan A1-luokan eristeeseen muodostaa hyvät veto-ominaisuudet ja soveltuu hyvin myös korkeisiin lämpötiloihin. Nova SM on suunniteltu asennettavaksi rakennuksen sisätiloihin ja/tai ulkopuoliseen asennukseen. Ylipaineisissa ja/tai kondensoivissa laitteissa, joissa savukaasulämpötilat eivät ylitä 200°C paineluokassa P1 (200 Pa), Nova SM:ää käytetään tiivisteen kanssa.

Nova SM:n savupiippuosien molemmissa päissä on kierreliitos, jolla osat liitetään toisiinsa nopeasti ja helposti. Liitosten kierreurien määrä määräytyy piipun halkaisijan mukaisesti. Lukitus varmistetaan kiertävällä kiristysliikkeellä. Lopuksi liitos viimeistellään jokaiseen osaan kuuluvalla lukituspannalla. Liitos kestää asennettaessa osan roikottamisen. Viimeisen tuennan jälkeen vapaasti seisova osuus on max 3,0 m. 

Nova SM -sisäputki on valmistettu korkealaatuisesta AISI 316L teräksestä (1.4404:X2CrNiMo 17-12-2) ja ulkokuori AISI 304 (1.4301:X5CrNiMo 18-10-2) teräksestä. Savupiipun kuorien välissä oleva 25 mm A1-luokan eriste kierrepuristetaan valmistuksen yhteydessä kierreliitosten kanssa tiiviiksi kokonaisuudeksi täyttäen koko välitilan. Eriste ei sisällä kuumenevia tai palavia sidosaineita. Liitosmenetelmä takaa sisäputken liikkuvuuden koko savupiipun osuudelta lämpötilojen vaihdellessa, näin ollen ei tarvita muita komponentteja lämpölaajenemisen varalle.

Hormex Nova SM – Järjestelmä

Nova SM -järjestelmäsavupiippua valmistetaan kahdeksaa eri halkaisijaa välillä 100 mm–355 mm. Soveltuu öljylle, kaasulle ja kiinteille polttoaineille, jotka toimivat alipaineisissa / kuivissa (D) olosuhteissa tai joissa positiivinen ylipaine ei ylitä 40Pa kuten määritelty N1 mukaisesti, lämpötilaluokissa T250–T600. Kondensoiville (W) / ylipaineisille laitteille, joissa savukaasujen lämpötilat eivät ylitä 200°C maksimaalisessa ylipaineessa 200Pa (P1), on asetettava tiiviste jaksojen väliin, kts. asennusohje. Kondensoivia laitteita liittäessä on huomioitava, että liitoskanavan kaltevuus tulee olla 3 astetta ja optimaalisesti 5 astetta. Mikäli kattilaa ei ole suunniteltu siten, että kondenssivesi juoksutetaan takaisin kattilaan poistettavaksi, pitää juoksutusosa sisällyttää savupiippujärjestelmään, varmistaakseen kondenssiveden poiston. Nova SM:ssä on T-jaksoja ja käyriä 3 asteen ja 5 asteen kaltevuuskulmassa helpottamaan asennusta.

Tuet

Seinätukia on saatavilla pystysuorille ja ei-pystysuorille (kulma/vaaka), sisä- ja ulkopuolisille asennuksille. Seinätuella savupiipun ja seinän väliin jää vakiona 50 mm. Pidennyskappaleet mahdollistavat 100 mm suojaetäisyyden, kts. asennusohje.

Kattotuki

On suunniteltu tukemaan piippua pystysuunnassa.

A Liitospäiden erottaja

Liitoksen erottaja on 1 mm uloke, joka mahdollistaa tuulettumisen liitosten välissä. Tämä rajoittaa lämmön johtumista liitoskohdassa ja estää kapillääristä kosteutta.

B Tiiviste

Nova SM -järjestelmäsavupiipun tiivistenauha, sovitetaan sisäputken uraan kuvan mukaisesti. Tiivistenauha mahdollistaa savupiipun asennuksen jopa 200 Pa kondensoivaan ylipaineiseen laitteeseen, kun jatkuva lämpötila on max 200C (P1 luokitus SFS-EN 1856-1). Käyttö korkeimmissa paineluokissa, tiedustele soveltuvuutta Hormex Oy:n neuvonnasta.

C Liitos

Nova SM -liitoksessa on useita lukkiutuvia uria. Kierrettävä lukitusmenetelmä mahdollistaa savupiipun nopean asennuksen. Yhdessä Nova SM -tuentaosien kanssa on mahdollista asentaa 3,0 m savupiippuosuus vapaasti seisovana viimeisen tuennan jälkeen. Kts. asennusohjeet.

D Lukituspanta

Lukituspanta varmistaa liitoskohdan ja on erittäin helppo kiinnittää ilman työkaluja. Tämä nopeuttaa huomattavasti asennusta.

Jaksojen liittäminen

Liitos tehdään sovittamalla naaraspuoli urospuolen päälle ja kiertämällä myötäpäivään osat toisiinsa, minkä jälkeen lukituspanta kiristetään ja lukitaan liitoksen ympärille varmistamaan lukitusta.

Hyväksynnät

Nova SM on CE-merkitty SPS-EN 1856-1 mukaisesti. Nova SM on saanut hyväksynnän ”Loss Prevention Council for fire resistance. A fire resistance of two hours can be achieved in accordance with the stability and integrity criteria of BS 476: Part 20 of duct type B” Toimivuus suomalaisissa olosuhteissa (paksut eristetyt katto- ja seinäläpiviennit) on osoitettu toimivaksi Tampereen Teknillisen Palolaboratorion lisätesteissä 2012.

Laatu

Jokainen osa on valmistettu sertifikaatti No FM557622 mukaisesti, jota British Standards BS EN 9001:2008 hallinnoi. Sertifikaatin mukaan SLF on oikeutettu CE-hyväksyntään tehtaan sisäisen laadunvalvontasopimuksen FPC mukaisesti (direktiivi 89/106/ETY).

Ota yhteyttä

Yhteydenottopyyntö

Jätä tietosi tällä lomakkeella niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Kirjoita lisätietoja kohtaan mitä asia koskee. Kiitos.

Yhteydenottolomake

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Hormex Oy (0974605-2)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Henri Turunen
0400 357357
henri@hormex.fi

Henkilörekisterin nimi

Hormex Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Hormex Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
henri@hormex.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna